KKTM Beranang

KKTM Beranang

Friday, July 19, 2013

Embedded...Ceramah Safety & Health


Pelajar-pelajar MJII yang menghadiri ceramah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan oleh Pegawai dari NIOSH.

No comments:

Post a Comment