KKTM Beranang

KKTM Beranang

Sunday, February 3, 2013

Aktiviti Kohza...


Ahli-ahli kohza telah diminta untuk menghasilkan satu rekabetuk kapal terbang menggunakan polysterine.

No comments:

Post a Comment